ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
ซ่อน

ทัวร์ออสเตรเลีย 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน บิน TG

ทัวร์โค๊ด TSFT220046
ลิ้มรสกุ้งมังกร (Lobster)เลิศรส ขึ้นชื่อออสเตรเลีย
นั่งรถจักรไอน้ำยุคโบราณ ชมฝูงแพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 65,999 บ.