ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจี่ยง-แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 3-7 ก.ค. 62

ขอขอบคุณ คณะเดินทางท่องเที่ยว คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจี่ยง-แชงกรีล่า
5 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 3-7 ก.ค. 62
โดยสายการบิน China Eastern (MU)
จำนวน 22 ท่าน
หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง : คุณโย

“เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์”

www.365travel.co.th

#ทัวร์จีน #คุนหมิง #ต้าลี่ #ลี่เจี่ยง #แชงกรีล่า #ทัวร์365วัน #ทัวร์โคราช #365Travel