ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

งานเลี้ยงปีใหม่สมาชิกหอการค้าฯ 40 ปี หอการค้านครราชสีมา