ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ออกบูธ Terminal 21 นครราชสีมา 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 62