ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

เซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ 7-11 มกราคม 63