ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

เที่ยวฮาร์บินเทศกาลน้ำแข็งประจำปี

ชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

(Harbin International Ice and Snow Festival)

นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองฮาร์บิ้น ชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย

ช้อปปิ้งร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ณ ลานสกีจิงเย้ถัง เยี่ยมชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง

สมัยต้นราชวงศ์ชิง ย้อนอดีตเดินชมถนนโบราณหม่านชิง

#ฮาร์บิน #เที่ยวฮาร์บิน #เที่ยวจีน