ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ทริปเวียดนามกลาง 12-15 ก.ค. 62

ขอขอบพระคุณคณะเดินทางทริปเวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
( 4 วัน 3 คืน )
เดินทางระหว่างวันที่ 12- 15 กรกฎาคม 2562
โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (vz)

“เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์”
www.365travel.co.th

#เวียดนาม #ดานัง #ฮอยอัน #บานาฮิลล์ #ทัวร์365วัน #ทัวร์โคราช #365Travel