ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

โตเกียว-ฟูจิ (คณะยย.ทบ) 10-14 มีนาคม 61