ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

โตเกียว-ฟูจิ 15-19 มีนาคม 61 (คณะ NPC)