ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

โอซาก้า วาคายาม่า โกเบ 15-20 มีนาคม 61 (สมาคมค้าข้าว)