ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

?โปรชนบูธ รับส่วนลด 1,000- บาท เพียงจองแพ๊คเกจทัวร์ในงาน

?โปรชนบูธ รับส่วนลด 1,000- บาท เพียงจองแพ๊คเกจทัวร์ในงานเทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติ
The International Tourism Festival (ITF)
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 63
?ณ ลานปารีส เทอร์มินอล 21 โคราช