ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์

ทัวร์โค๊ด TSFT210236
ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธี "คงคาอารติ"
มหาลัยนาลันทา, ธัมเมกขสถูป, วัดเวฬุวันมหาวิหาร,
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.