ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี 58 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

JK50 5D3N KE Busan Gimhae Yeosu (May-Jun24)

ทัวร์โค๊ด TSFT240224
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Korean Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

JK45 5D3N Journey Rice Flower (Apr-Nov24)

ทัวร์โค๊ด TSFT240137
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jeju Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

JK47 5D3N Journey Summer Korea (May-Aug24)

ทัวร์โค๊ด TSFT240230
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jeju Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

JK44 5D3N Journey Spring Korea (Mar-May24)

ทัวร์โค๊ด TSFT240108
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jeju Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.

JK46 5D3N Premium Journey Spring Korea (Mar-May24)

ทัวร์โค๊ด TSFT240136
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 67
 Asiana Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

JK48 5D3N Premium Journey Summer Korea (May-Aug24)

ทัวร์โค๊ด TSFT240231
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Asiana Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.