ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

สวิตเซอร์แลนด์ บิน THAI AIRWAYS 8วัน 5คืน

รหัสสินค้า: TSFT210252
สวิตเซอร์แลนด์ บิน THAI AIRWAYS 8วัน 5คืน

  • พักเมืองบนเขาเมอร์เรน เซอร์แมท, นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น, รั่งรถไฟกอร์นาแกรท
  • สะพานอิเซล์ทวาลด์, ยอดเขาจุงเฟรา, ฉากถ่ายทำภาพยนต์ James Bond 007
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ม.ค. 65 - 19 เม.ย. 65 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 ม.ค. 65 - 18 ม.ค. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
12 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
4 มี.ค. 65 - 11 มี.ค. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
8 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
9 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
10 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
11 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20
12 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 119,999 140,998 แสดง - 20 20

ช่วงเวลาเดินทาง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

สวิตเซอร์แลนด์ บิน THAI AIRWAYS 8วัน 5คืน
สวิตเซอร์แลนด์ บิน THAI AIRWAYS 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น 119,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน