ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)

รหัสสินค้า: TSFT232370
มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)

  เดินทางช่วง
  10 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
  10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 30 30
  24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 28 30
  1 ม.ค. 67 - 3 ม.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 30 30
  11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  17 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  21 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  1 ก.พ. 67 - 3 ก.พ. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  7 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 30 30
  3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 9,999 12,999 แสดง - 30 30
  7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 9,999 12,999 แสดง - 30 30
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 30 30

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)
  มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)
  ราคาเริ่มต้น 9,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน