ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

รหัสสินค้า: TSFT240142
ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

  • สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 46 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 13,990 17,890 แสดง - 2 21
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 13,990 17,890 แสดง - 9 20
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,990 17,890 แสดง - 1 20
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 13,990 17,890 แสดง - 11 20
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 13,990 17,890 แสดง - 8 20
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 22 35
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 30 35
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 35 35
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 35 35
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 0 35
Sold Out
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 35 35
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 16,990 20,890 แสดง - 35 35
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 22 35
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 0 35
Sold Out
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 29 35
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 21 35
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35 35
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 16,990 20,890 แสดง - 35 35
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 35 35
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 35 35
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35 35
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 35 35

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)
ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)
ราคาเริ่มต้น 13,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน