ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
ซ่อน

ทัวร์มาเลเซีย 100 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม

Loading...

SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT220865
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT232764
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-M2. M๊์UNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT220991
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,555 บ.

SPHZ-SPHZ-7 MUNZ MALAYSIA(SKYWORLD) 3D2N (OD) AUG-DEC 2023

ทัวร์โค๊ด TSFT232293
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 66
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

SPHZ-M10.IPOH GENTING TRAIL BLAZE MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT232784
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT221123
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

ทัวร์โค๊ด TSFT231155
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

SPHZ-M7.GENTING HIGHLAND DISCOVERY 4D3N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT231749
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

ทัวร์โค๊ด TSFT231647
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

SPHZ-M5.DUOPLUS MALAYSIA -SINGAPORE 4D3N (FD) JAN-OCT 2023

ทัวร์โค๊ด TSFT231738
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.