ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

XJ144 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...เทศกาลไฟ ใน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน"

รหัสสินค้า: TSFT240072
XJ144 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...เทศกาลไฟ ใน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน"

  • งานประดับไฟ, เรียนรู้พืธีชงชาญี่ปุ่น
  • ชิราคาวาโกะ, ศาลเจ้าเฮฮัน, วัดเงิน, ถนนสายนักปราชญ์, ชินไซบาชิ, กูลิโกะแมน
  • อาหารญี่ปุ่น
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 67 - 27 เม.ย. 67 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
30 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
31 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
1 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
2 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
3 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
5 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
6 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
7 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
8 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 36,888 45,888 แสดง - 34 34
16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34 34
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 29,888 38,888 แสดง - 34 34
20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 29,888 38,888 แสดง - 34 34
22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 29,888 38,888 แสดง - 34 34
23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 29,888 38,888 แสดง - 34 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

XJ144 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...เทศกาลไฟ ใน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน"
XJ144 OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ "ซุปตาร์...เทศกาลไฟ ใน ช่วงฤดูดอกซากุระบาน"
ราคาเริ่มต้น 29,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน