ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

รหัสสินค้า: TSFT240096
ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

  • เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์" UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 พ.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 8,990 11,890 แสดง - 0 25
Sold Out
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 11,990 14,890 แสดง - 0 30
Sold Out
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 11,990 14,890 แสดง - 24 36
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 11,990 14,890 แสดง - 35 36
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 11,990 14,890 แสดง - 12 36
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 13,990 16,890 แสดง - 36 36
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 13,990 16,890 แสดง - 36 36
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 11,990 14,890 แสดง - 36 36
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 11,990 14,890 แสดง - 36 36
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 11,990 14,890 แสดง - 36 36
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 12,990 15,890 แสดง - 36 36
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 12,990 15,890 แสดง - 36 36
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 12,990 15,890 แสดง - 36 36
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 14,990 17,890 แสดง - 36 36
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 14,990 17,890 แสดง - 36 36
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,990 18,890 แสดง - 36 36
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 15,990 18,890 แสดง - 36 36
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 14,990 17,890 แสดง - 36 36
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 15,990 18,890 แสดง - 37 37

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
ราคาเริ่มต้น 8,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน