ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

JK45 5D3N Journey Rice Flower (Apr-Nov24)

รหัสสินค้า: TSFT240137
JK45    5D3N Journey Rice Flower (Apr-Nov24)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. 67 - 19 พ.ย. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 20,900 26,800 แสดง - 30 30
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 22,900 28,800 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 22,900 28,800 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 22,900 28,800 แสดง - 30 30
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 22,900 28,800 แสดง - 30 30
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 21,900 27,800 แสดง - 30 30
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 21,900 27,800 แสดง - 30 30
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 21,900 27,800 แสดง - 30 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

JK45    5D3N Journey Rice Flower (Apr-Nov24)
JK45 5D3N Journey Rice Flower (Apr-Nov24)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน