ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZGHAN-2403VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว

รหัสสินค้า: TSFT240201
ZGHAN-2403VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว

  • สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 13,990 17,990 แสดง - 21 25
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 13,990 17,990 แสดง - 25 25
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 13,990 17,990 แสดง - 25 25
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 25 25
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 14,990 18,990 แสดง - 0 25
Sold Out
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 14,990 18,990 แสดง - 18 25
31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
2 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 14,990 18,990 แสดง - 25 25
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 25 25
6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 25 25
7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 25 25
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 15,990 19,990 แสดง - 25 25
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 17,990 21,990 แสดง - 25 25
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 17,990 21,990 แสดง - 25 25
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 17,990 21,990 แสดง - 25 25
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 18,990 22,990 แสดง - 25 25
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 18,990 22,990 แสดง - 25 25
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 18,990 22,990 แสดง - 25 25
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 19,990 23,990 แสดง - 25 25
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 19,990 23,990 แสดง - 25 25
31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 18,990 22,990 แสดง - 25 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZGHAN-2403VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว
ZGHAN-2403VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 13,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน